PİLATESİN TEMEL BİLEŞENLERİ

blog yazısı ekle !

PİLATESİN TEMEL BİLEŞENLERİ

Pilatesi farklı kuvvetlerin birliği olarak tanımlayabiliriz. Bu farklı kuvvetleri hayatın ve yaşamın birçok yerinde görebileceğimiz gibi Pilates egzersizlerinde de görebiliriz. Yaşamın oluşmasını sağlayan ve yaşamsal faaliyetleri dengede tutan bu bileşenler, Pilates egzersizlerinde de öne çıkmakta ve bu egzersizlerin ortaya çıkmasında başat rol oynamaktalar.Pilatesi oluşturan kuvvetlerin özünde solunum/nefes alma eylemi vardır. Aslında pilates yaşamın ta kendisidir. Doğru nefes alıp verme, yaşamsal faaliyetlerimizi etkilediği gibi Pilates faaliyetlerimizi de etkiler. Her hareket bir sonraki hareketi izlediğinde, doğru nefes alıp vermepilatesin sağlıklı ve verimli şekilde yapılmasını sağlayan temel bir aktivitedir. Doğru nefes, hem kişinin potansiyelini arttırmada hem de hareketleri olması gerektiği gibi yapmada birincil kriterdir.

Yaşam, doğru odaklanmalar üzerine kurulursa daha olumlu bir şekilde ilerler. Kişi, yaşam mücadelesinde odaklanmalarını doğru yaptığı takdirde, ulaşmak istedi noktalara daha kolay ulaşır. Pilates egzersizlerinde de yaşamda olduğu gibi odaklanmalar vardır. Her şey odaklanma ve doğru bir konsantrasyon çerçevesinde gelişir. Doğru odaklanma pilates hareketlerinde olduğu gibi doğru nefes için de geçerlidir.

Merkez, tüm gücün farklı bölgelere eşit ya da belli oranlar doğrultusunda dağıldığı yerdir. Tüm güç, merkezde toplanır ve dağılması gerektiği kadar buradan farklı bölgelere dağılır. Tüm enerjinin toplandığı ve vücuda yayıldığı yer, pilatestegüç merkezi olarak adlandırılır. Bu yer, kalça hizasıdır ve doğru merkez alımı hareketlerin kapasitesini fazlasıyla arttırır.

Pilateste her hareket kendi kontrolünü yaratmalıdır. Kontrol veya denetim, hareketlerin oluş şekillerinin fiziksel yeteneğe uygunluğunu inceler. Kontrol için iyi bir dinlenme ve fiziksel yeterlilik gereklidir.

Tüm hareketlerin net bir şekilde yapılması, bu egzersiz anlayışında geçerli olan bir kıstastır. Netlik ve kesinlik, mümkün olduğunca hareketlere yansımalıdır. Net ve kesin yapılan hareketler devamında uyumu getirir, uyum da düzenli bir akıcılık çerçevesinde hareketlerin tam anlamıyla eksiksiz yapılmasını sağlar.

Pilates, verimini ortaya çıkarmak için çeşitli bileşenlere sahip olsa da bunların ortaya çıkması kişinin isteğine bağlıdır. Kişi istediği takdirde bu egzersizlerden maksimum verimi alır. İstanbul pilates kursları, maksimum verimi minimum zamanda takipçilerine sunmakla beraber mutlu ve heyecanlı kursiyerlerin oluşmasını da sağlamaktadır.