ZİHİN VE VÜCUT ARASINDAKİ UYUMUN DİĞER ADI: KARATE

blog yazısı ekle !

ZİHİN VE VÜCUT ARASINDAKİ UYUMUN DİĞER ADI: KARATE

Karate, farklı disiplinleri içinde barındıran bir sisteme sahiptir. Karate, dövüş tekniklerinden daha fazlasıdır; spor ve sanatın iç içe geçmesinden doğan bir birlikteliktir. Karate, dövüş sanatları içerisinde yer alan bir disiplindir ve kelime anlamı ile "boş bir el"i ifade eder. Karate kendi karakterini, silahsız mücadele üzerinden ortaya koyar ve kelime anlamı ile bu anlayışını destekler. Sanat ve spor anlayışını, silahsız ve uzaktan mücadele ile bütünleyerek kendisini var eder.

Karateyi özgün kılan unsur, uzak doğu temelli bir anlayışa sahip olmasından kaynaklıdır. Diğer uzak doğu sporlarında görüldüğü gibi karate de, insanın kendisini savunmaya yönelik çeşitli teknikleri içerir. Bu teknikler, sanat çerçevesinde temellenmiş ve sanatın bedensel yeterlilikler ışığında ortaya çıkmıştır. Karatenin diğer uzak doğu sporları gibi bir diğer özelliği de sanatın yanında felsefi anlamlara sahip olmasıdır. Karatenin kelime anlamı, farklı bir tabir ile de "dolu olmayan bir bilinç"anlamına gelir.

Karate çalışmalarında, kişinin zihin ve vücut aktivitelerinin eş zamanlı olarak çalışmaları üzerinde durulur, önce bilinç belli bir gerçeklik üzerinde düşünceler kurgular ve de ardından vücuda iletilen komutlar, bilincin düşündüklerini somut bir düzleme geçirir. Karate teknikleri, bilinçte oluşan düşüncelerin arınmış bir ifadesidir.

Bu spor ve sanat dalında farklı teknikler görürüz. Örneğin Kata tekniği, çok uzun bir süreç içinden geçerek şimdiki halini almış bir tekniktir. Bu teknik, çeşitli vuruş ve savunma biçimlerinin arka arkaya ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesidir.

Karatenin belli bir yaş sınırı olmadığı gibi isteyen herkes bu sporu deneyebilir ve disiplinli bir çalışma ile kısa zamanda temel hareketlerini öğrenebilir. Karatenin insana adapte ettiği ilk düşünce, kendini korumasıdır. Karate savunma ve korunma içgüdülerini hayata geçirir. Düşünce gücünün hızlı çalışmasını, zihin ve beden uyumunu sürekli hale getirmeyi amaçlar. Aynı zamanda diğer meditasyon ve egzersiz biçimleri gibi stresi azaltmada da olumlu işlevleri vardır.

Karate ile tüm duyu organlarınızı, fiziksel ve ruhsal süreçlerinizi daha etkili ve verimli hale getirebilir; savunma yöntemleri ile dekazanmanın yanında farklı bir spor ve sanat formunu deneyimleyebilirsiniz. Karate kursları günümüzde popüler olmakla beraber, İstanbul gibi çeşitli şehirlerde kaliteli karate kurslarına tanıklık edebilirsiniz.

İlgili Videolar